Nyheter
 Nyheter
Sakspapirer Regionstinget

Vedlagt årsmelding 2017 inkl dagsorden og regnskap, samt handlingsplan og budsjett 2018.

Revisjonsberetning og valgkomiteens innstilling vil leveres på tinget.

Husk å sende inn fullmaktsskjema for klubbens delegater.

08.03.2018


 

Vedlegg:
.pdf-fil Budsjett_2018_3820181455563.pdf   (12 Kb)
.pdf-fil Handlingsplan_2018_3820181455562.pdf   (610 Kb)
.pdf-fil Arsmelding_2017_3820181455561.pdf   (493 Kb)
 

© 2023 Tennisregion Østland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock