Nyheter
 Nyheter
Kompetanseutvikling

Akershus Idrettskrets tilbyr mange kurs til interessert i klubber i regionen.Les mer om kursene på neste side. Høres noen av de interessante ut, ta kontakt med Kent Simonsen på telefon 66 94 16 04.

14.05.2009 | Publisert av: Ole Jacob Johansen
 

Akershus Idrettskrets er veldig gode på klubbutvikling!!

Flere ganger hver eneste uke er AIK ute på kveldstid og hjelper klubber og idrettslag. I løpet av årets første måneder har AIK gjennomført 31 klubbesøk (kort info hva AIK kan hjelpe til med), 20 Startmøter (lager en handlingsplan for klubben), 10 Oppfølgingsmøter (videreutvikler og reviderer handlingsplanen. De kommer gjerne dersom ditt idrettslag ønsker det.

De tilbyr også kurs i

 • Møteledelse
 • Økonomistyring/regnskap
 • Lover, regler og retningslinjer
 • Anlegg generelt
 • Idrettens rammebetingelser
 • Kommunikasjon
 • Coaching
 • Teambygging/teamcoaching
 • Argumentasjonsteknikk
 • Prosjektstyring
 • Lederverktøy

Kontakt Kent Simonsen på telefon 66 94 16 04 hvis noe av dette skulle være av interesse for din klubb! 
 

© 2024 Tennisregion Østland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock