Nyheter
 Nyheter
Positiv coaching av trenere

Det vil bli gjennomført et prosjekt med positiv coaching av fem utvalgte trenere i Region Østland Vest. Prosjektet ledes av Petter Eriksson og sponses av regionen.

21.05.2010
 

Trenerne som deltar har fått søke om å bli med i prosjektet. I prosjektperioden skal trenerne få positiv coaching innenfor et område i trenerrollen, som de selv ønsker å fokusere på. Prosjektet går over 10 uker og det vil bli laget en rapport med oppsummering av prosjektet.

 Det blir en felles fremlegging av rapporten torsdag den 17. juni kl. 11-13 på Holmen Tennisklubb.
A
lle trenere og klubbledere er hjertelig velkommen!
 

© 2024 Tennisregion Østland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock