Nyheter
 Nyheter
Positiv Coaching

Klubbledere, NTF, spillere, foreldre og trenere inviteres til foredrag i Holmen Tennishall torsdag 17.juni kl.11.00 – 13.00.

11.06.2010
 

5 trenere i Region Østland Vest har i 6 uker jobbet med en prosjektoppgave i konseptet Positiv Coaching!  Dette konseptet er utviklet og ledet av Peter Eriksson. Han har bistått disse 5 trenerne i arbeidet med sine respektive prosjektoppgaver.

Styret i Tennisregion Østland Vest har valgt å finansiere dette arbeidet for å motivere til samarbeid, utvikling av trenere og gjøre tilgjengelig den kompetanse som finnes blant Regionens trenere.

Alle oppgaver skal presenteres torsdag 17.juni og vi tror at dette er presentasjoner som  kan være av interesse for både klubbledere, NTF, spillere, foreldre og trenere. Hver presentasjon tar ca 15 – 20 min.

Her er planen for torsdag 17.juni:

·         Innledning v/Peter Eriksson "presentasjon av samarbeidsprosjektet - Positiv Coaching"!

·         Viktor Agnarsson, Holmen TK "Fadderordning"

·         Andreas Haugteien , Snarøya TK "Selvcoaching - før, under og etter kamp"

·         Markus Berg, Asker TK "Egentrening/kamptrening"

·         Mona Hjorthaug, Vestre Bærum TK "SFO tennis"

·         Torgrim Fossbråten, Regionstrener "Plan Regionskonsept høsten 2010"

·         Spørsmål/diskusjon

Vi håper du har anledning til å komme og ber om påmelding til regionstrener@ostlandvesttennis.no innen tirsdag 15.juni kl.20.00

Vi tilbyr enkel servering.

Med hilsen

Torgrim Fossbråten

Regionstrener Østland Vest
 

© 2024 Tennisregion Østland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock