Nyheter
 Nyheter
Uttak til treningsleir

Uttak av spillere til treningsleir på Ferrero Tennisacademy i Spania med alle kostnader dekket er nå klart!

01.07.2010
 

Følgende spillere i Tennisregions Østland Vest er tatt ut til å bli med på 5 dagers treningsleir ved
Ferrero Tennis Academy i Spania 10. – 14.september 2010.

David Ruud Holmen TK
Nicolai Winter-Hjelm VBTK
Sebastian Mitusch VBTK
Fredric Lilland Stabekk TK
Gisle E.Vada VBTK
Caroline Lenngren Snarøya TK
Ida Bang Strand Hønefoss TK
Kamilla Skolt Snarøya TK
Vera Ansnes Holmen TK
Andrea Thoresen Snarøya TK
 

© 2024 Tennisregion Østland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock