Nyheter
 Nyheter
Ny støtteordning for de beste

Tennisregion Østland Vest har etablert en ny ordning der de beste spillerne i Akershus og Buskerud kan søke støtte til deltagelse i internasjonale turneringer. Det er satt av kr. 85.000 til formålet i 2013. Støtten innvilges etter nærmere angitte kriterier.20.04.2013
 

Vedlegg:
.pdf-fil Stotte_382013188173.pdf   (181 Kb)

De beste spillerne bør ut og konkurrere i utlandet for å kunne utvikle seg videre, men dette er kostbart og kan være en stor belastning for familienes økonomi. Regionsstyret er derfor glad for at regionstinget vedtok denne ordningen slik at tennisregionen kan bidra til at de beste spillerne våre får muligheten til å skaffe seg internasjonal erfaring og samle internasjonale rankingpoeng. Det finnes ikke mange tilbud og støtteordninger for de største talentene. Dette er et bidrag fra regionens side.

Tennisregionen vil også legge opp til egne samlinger for de beste i løpet av året. De beste spillerne har ikke vært godt nok ivaretatt, men nå blir det en mer tydelig satsing på topptennis. Regionen ønsker å støtte de av regionens spillere som konkurrerer på nasjonalt elitenivå og ønsker å satse internasjonalt, både med kompetanse og økonomiske ressurser.

Støtteordningen har som mål å belønne spillere som deltar i TE (Tennis Europe), ITF/Futures/Circuit eller ATP/Challengers i utlandet. Regionstyret kan også i spesielle tilfeller vurdere andre opplegg.

Støtte kan tildeles til og med det året spilleren fyller 18 år.

Se fullstendige kriterier på våre nettsider

www.ostlandvesttennis.no

 

Ole J. Johansen, regionsleder
 

© 2024 Tennisregion Østland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock