Nyheter
 Nyheter
Team Region Østland Vest

Region Østland Vest har gjennomført to vellykkede uttakscamper for konkurransespillere i U12, U14 og U16. På bakgrunn av disse campene og turneringsresultater i 2015 har vår regionstrener i samråd med assistenttrenerne og sportslig ansvarlig for styret foretatt et uttak av spillere som vil bli tilbudt jevnlige teamtreninger, samt turneringsreise til Båstad og en treningscamp ved Kim Clijster`s Akademi i Belgia i høst.

17.04.2015
 

Vedlegg:
.pdf-fil Team TØV   (248 Kb)
.pdf-fil Båstad   (232 Kb)

Når det gjelder spillerne i U12-gruppen har vi valgt å la alle som har deltatt i campene få tilbud om å være med til Båstad. Regionen anser det som viktig at de yngste spillerne fortsatt får mulighet til å utvikle seg i sitt tempo og føle at de er del av en satsningsgruppe. Vi minner likevel om at Båstad Corem Open er en turnering med høyt nivå, og vi oppfordrer foreldre i samråd med klubbtrener å vurdere og deres spillere bør delta eller ikke. Team trening i mai vi også være åpen for alle spillerne. 

 

I  U14 og U16-årsklassene er uttaket til turneringsreise gjort på basis av ferdighetsnivå og  konkurranseresultater. For spillerne som ikke får tilbud om turneringsreise denne gangen, vil det være nytt uttak i august basert på resultater og eventuelt forbedrete ferdigheter underveis i sesongen. Interesse for konkurransetennis, treningsinnsats og motivasjon er i denne sammenheng faktorer som vil hjelpe spillerne til å forbedre sine ferdigheter og resultater. Teamtreningene som vi ønsker å gjennomføre på regelmessig basis vil derimot også være åpen for de har vært på uttakscampene i U14-, U16- og U19-klassen. Spillerne vil bli delt inn i grupper basert på spillestyrke og ferdighetsnivå, da vi anser dette å gi best læring og stimuli.

 

Første turneringsreise blir til Båstad i juni. Når det gjelder påmelding  forutsettes det at spillerne sørger for påmelding selv. Påmeldingsfristen for Båstad Corem Open er 16. mai. Det er VELDIG  viktig at alle innen 1. mai gir beskjed til oss på post@ostlandvesttennis.no om de ønsker å være med. Dette for at vi skal kunne organisere overnatting. Det vil raskt etter det arrangeres et møte for alle som skal reise.

Første team trening, som er åpen for alle  er lørdag 16.mai kl 10-12 på utebanene til Stabekk. Påmelding innen 10.mai.

 

Vedlegg: Spillere på teamene og informasjon om Båstad Corem Open

Sportslig hilsen
Regionstrener Jørgen Nilsson        

og  Styret v/ leder Egil Andre Berglund


 

© 2023 Tennisregion Østland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock