Nyheter
 Nyheter
Ekstraordinært regionsting

Det innkalles med dette til ekstraordinært regionsting for å få valgt kontrollutvalg i regionen som skal gjennomgå regionens regnskap for 2020 før nytt Regionsting i august. 

15.07.2021
 

Vedlegg:
.docx-fil Ekstraordinart_regionsting_Kontrollutvalg_71520211441441.docx   (76 Kb)

Vedlagt finner dere innkallingen som inneholder kandidater. Da begge kandidater har sagt seg villig til å stille på kort varsel og det kun er få uker til neste valg, har vi ikke brukt tid på å finne et varamedlem i denne omgang. 

 Dette tinget vil være skriftlig og uten personlig oppmøte. Hvis det foreligger innvendinger mot de foreslåtte kandidater eller det er forsalg på andre ber vi om at dette meldes på e-mail til post@ostlandvesttennis.no innen fredag 30.07.2021

Hvis det ikke kommer inn noen innvendinger eller benkeforslag innen fristen ansees kandidatene som valgt. 
 

© 2023 Tennisregion Østland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock