Nyheter
 Nyheter
Klubbmøte

Regionen inviterer alle klubber til å delta på et felles møte for  å dirkutere veien videre sammen. 

24.02.2022
 

Det er lenge siden vi har hatt kontakt med hverandre grunnet pandemien. Nå skal alt tilbake til normalen igjen, dette gleder vi oss til. Året 2022 skal være samarbeids året. Derfor har vi i regionstyret bestemt å innkalle alle klubbene i regionen til et møte basert på Bedre Samarbeid. 
Vi har arbeidet med hvordan å styrke tennisen på alle fronter. Dette er et ansvar vi føler vi kan ta på oss sammen med dere. Det vi da trenger er å komme sammen for å snakke om veien videre. Vi har mange tanker om hvordan vi kan lykkes sammen. Dette for å hjelpe til med å gjøre det lettere for spillerne og klubbene.
Noen viktige punkter som er på kjøreplanen vil være:
- Kraftsenter
- Viktigheten med samarbeidet mellom klubbene.
- Utvikling av unge spillere
- Kurs for Trener/dommer/turneringsledere 
- Bedre samarbeid med NTF om utvikling av spillere
Dette er noen av våre tanker som vi har arbeidet med en god stund. 
Vi vil invitere dere til en samling i møterommet hos Vestre Bærum Tennisklubb 1 mars kl 19.00. 

Dette møtet er tenkt for styreledere (ev annen representant fra styret) og daglig leder i klubbene. 
Vår gjest fra NTF, Generalsekretær Aslak Paulsen vil holde et innlegg om planene om etablering av Kraftsenter og også være med på samtalene rundt hva NTF tenker om hvordan vi alle kan lykkes i sammen. 
Gi beskjed om hvem som kommer på mail til post@ostlandvesttennis.no så raskt som mulig.
Vi gleder oss til å møte dere alle sammen.
Tennis for alle! 
MVH    
Dagfin Bakken
Leder  
Tennisregion Østland Vest
 

© 2024 Tennisregion Østland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock