Nyheter
 Nyheter
Trenermøte 29.03

Møtet vil bli avholdt tirsdag 29.03 kl 10.30 - 12.30

Sted er ikke bestemt ennå, men det blir i en av klubbene i regionen litt avhengig av antall påmeldte.  Det blir lett servering. 

12.03.2022


 

På klubbmøtet som ble avholdt den 1.mars, med rekordstor deltakelse fra klubbene i regionen, ble planen for å jobbe med å utrede mulighet for å utvikle regionen som et kraftsenter i samarbeid med klubbene og NTF lagt frem.Det ble her bestemt at en av de første tiltakene våre er å avholde et møte for alle trenere i klubbene i regionen. 

I jobben med å være med på å skape et så godt som mulig samarbeid på tvers av klubber, er vi avhengig av feedback og drahjelp fra alle trenere. 

Vi mottar helst en samlet påmelding fra hver klubb, men det er ikke noe i veien for at man melder seg på enkeltvis. 

Påmelding sendes til post@ostlandvesttennis.no
 

© 2023 Tennisregion Østland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock