Nyheter
 



Nyheter
Lagserie U12

Vi har igjen gleden av å invitere alle klubber i Tennisregion Østland Øst og Tennisregion Østland Vest til innendørs lagserie for U12.

20.09.2022
 

Vedlegg:
.pdf-fil Lagsereie U12   (160 Kb)

Se vedlegg for mer informasjon




 

© 2024 Tennisregion Østland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock