Nyheter
 Nyheter
Valgkomiteens innstilling

Vedlagt finner dere innstillingen. 

Styrets innstilling til valg av valgkomitee er:

Leder:  Kenneth Thon Olsen VBTK, gjenvalg

Medlem: Boel Christensen-Scheel, Stabekk TK  Nyvalg

Vara: Anders Hammargren, VBTK, Nyvalg

13.03.2023


 

Vedlegg:
.pdf-fil Valgkomiteens innstilling 2023   (108 Kb)
 

© 2024 Tennisregion Østland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock