Om regionen
 Om regionen
Potokoll regionstinget 2018

Vedlagt finner dere protokoll for årets regionsting, samt revidert regnskap og revisjonsberetning

23.07.2018
 

Vedlegg:
.pdf-fil Revisjonsberetning   (198 Kb)
.pdf-fil Regnskap 2017   (19 Kb)
.pdf-fil Protokoll 2018   (139 Kb)
 

© 2024 Tennisregion ěstland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock