Samlinger
 Samlinger
Samling observasjonsgruppen

Første regionssamling for observasjonsgruppen ble gjennomført helgen 07. - 08. mars på Holmen. Gå til artikkelen for mer informasjon om regionsssamlingene dette semesteret, og se bilder annet sted på våre nettsider.

03.03.2009 | Publisert av: Ole Jacob Johansen
 

Vedlegg:
.xls-fil file_370_kopi_av_attachment.xls   (23 Kb)

Regionssamling for observasjonsgruppen ble gjennomført helgen 7. - 8. mars på Holmen tennisklubb. Hallen ligger rett ved siden av Holmen kjøpesenter i Asker. Det ble delt inn i to grupper, en som brukte harde baller på stor bane og en med myke baller på midi-bane. Tidene fremgår av gruppeinndelingen som du finner ved å klikke opp filen over denne artikkelen. Her vil du også se hvilke spillere som kun deltar på en av samlingene.

Anne Cathrine Valle fra Stabekk har ansvaret for samlingene med observasjonsgruppen. Jens Gunnarsson fra Asker var med på første samling, og Mona Hjorthaug fra BSTK vil være med på den neste i april.

Som dere vet er prisen for disse samlingene kr. 300,- pr. dag. Summen bes overført Tennisregion Østland Vest, som har bankgiro 1286.25.00766. Husk å merke betalingen med navn på spiller. Vi ber dere ta med kvitteringen når dere kommer til samling. Det er mulig å betale kontant, men vi vil presisere at vi foretrekker å få pengene overført til konto.

For de av dere som på forhånd har sagt at det kun er den ene samlingen som er aktuell, så betaler dere kun for den ene - altså kr. 600,- Det fremgår av gruppeinndelingen om man er påmeldt på en eller på begge. Ta kontakt dersom dette ikke skulle stemme. Vi vil videre be om at det i denne omgang også betales for de spillerne som kun er med på neste samling. Påmeldingen er bindende, slik at det ikke refunderes penger ved fravær pga. sykdom eller av andre årsaker. Vi ber om forståelse for dette.

NB! All påmelding til samlingene skjer gjennom klubbene.

Dersom det skulle være noen uklarheter rundt dette - ikke nøl med å ta kontakt!

Ved å klikke deg inn på "bilder" på menyvalget øverst på forsiden, vi du kunne se flere bilder fra glade tennisdager på Holmen!

Mvh.

Richard Olander

Tlf. 916 36 352

Mail: richardolander@gmail.com

www.ostlandvesttennis.no

SAMLING OBSERVASJONSGRUPPEN: De ivrigste blant de yngste spillerne i regionen var samlet i den flotte hallen til Holmen T.K. helgen 07. - 08. mars. Ansvarlig trener var AC Valle, og med seg hadde hun Jens Gunnarsson.
 

© 2023 Tennisregion Østland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock