Samlinger
 Samlinger
Regionssamlinger 26.-27.april

Se vedlagt invitasjon til samlinger helgen 26.-27. april

Lørdag for konkurransespillere U12

Søndag for klubbspillere 13-18 år

14.04.2014


 

Vedlegg:
.pdf-fil Klubbspillere 27 april   (452 Kb)
.pdf-fil U12 26 april   (452 Kb)
 

© 2024 Tennisregion ěstland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock