Samlinger
 Samlinger
Samlinger for yngre elitespill

Se vedlagt invitasjon til en ny satsning på trening for regionens aktive "yngre" elitespillere.

20.02.2015
 

Vedlegg:
.pdf-fil Elite trening   (271 Kb)
 

© 2023 Tennisregion ěstland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock