Nyheter
 Nyheter
Tingdokumenter

Her er tingdokumentene til regionstinget som avholdes 12.08

Valgkominteesn innstilling samt kontollutvalges beretning vil bli utlevert på tinget

Innkommet forslag ligger vedlagt

05.08.2021


 

Vedlegg:
.pdf-fil Arsmelding_2020_8520211317231.pdf   (836 Kb)
.pdf-fil Handlingsplan_2021_682021181752.pdf   (268 Kb)
.pdf-fil Budsjett_2021_682021181753.pdf   (17 Kb)
.docx-fil Forslag_regionstinget_2021_852021137131.docx   (73 Kb)
 

© 2022 Tennisregion Østland Vest    Postboks 67, 1334  Rykkinn    
Webdesign og webteknikk av Beatlock